Sort Sol. Østerssafari. Grå Sol. Brødtorte. Kveller. Troldand ...  

Der er mange forskellige ord og termer, med hvad betyder disse ord. Her er en forklaring på nogle af dem. Denne oversigt vil jeg opdatere løbende.

 

Naturens råvarer - Snapseurter, vilde æbler, bær, nødder, honning etc. - det bruger jeg og du kan smage.

Naturlokaliteter - Ejsbøl mose, Aarø, strandengen, marsken, Lillebælt og Nationalpark Vadehavet.

Sønderjylland og Vadehavet - Østkysten, skoven, øerne, noret, marsken samt fugle- og dyrelivet lige udenfor din dør - det skal du opleve.

Se naturen omkring Haderslev - klik på fotoet.

 

Ordforklaringer

 

Arktisk solformørkelse – kan opleves når tusindvis af gæs letter ved solnedgang i Ribe Marsken.

Arktiske svaner - sangsvaner og pibesvaner. Se foto.

Bindeballestien – cykelsti i Vejle Ådal fra Vejle til Bindeballe.

Brunsttur - en tur i Haderslev Dyrehave i hjortenes brunsttid.

Charlie - min Cocker Spaniel, født 6.maj 2012. Se foto.

Ejsbøl - område med mose, sø og eng ved Haderslevs nordlige bydel, med bl.a. Ejsbølgaard.

Ejsbøl Sø - naturgenoprettet sø ved Ejsbølgaard med et rigt fugleliv.

Ejsbøl Mose - en offermose fra omkring år 700 - 800, nu med et rigt dyreliv.

Galloway kvæg – kvægrace der stammer fra det vestlige Skotland.

Grå sol – kan opleves ved Vadehavet i forår og efterår når tusindvis af gæs overvinter i marsken. Se arktisk solformørkelse.

Gule engmyrer - lever bl.a.på Halk Hoved, hvor der på engen er store tuer.

Haderslev - min hjemadresse er Ejsbølvej 23.

Haderslev Tunneldal - en ca. 25 km lang dal mellem Haderslev og Vojens med mange stier, dyr, fugle og en flot natur.

Hesterejer – kaldes også vadehavsrejer/rømørejer, lever i vadehavet og er en delikatesse.

Kongens Mose - en af Danmarks største højmoser på 250 ha.

Krondyrsafari - er en tur med guide i Haderslev Dyrehave.

Marsklam – lam af texelfår der opdrættes i marsken med det mineralholdige annelgræs

Nationalpark Vadehav - marsken, vandet og øeren i et område mellem Esbjerg og grænsen.

Naturvejleder - typisk ansat i Naturstyrelsen eller kommunal ansat.

Safari – swahili og betyder ”at rejse”. Bruges ofte ved ture i naturen.

Skarv – stor og tung sort fugl,der dykker og svømmer rigtig godt. Se foto.

Sorre - som er strandvejbred bruges som spinat.

Sort sol – når hundredtusinder af stære samles for at overnatte i rørskovene.

Texelfår – fårerace der stammer fra den Hollandske ø Texel.

Troldand - øverste foto.

Tunneldal – dal skabt under den sidste istid.

Vadehavslam – lam der græsser i marsken og optager mineraler og salte fra havgusen.

Vadehavsrejer – også kaldet Rømørejer er en rejeart kaldet hesterejer.

Vandelbanen – nedlagt jernbane i Vejle Ådal der nu bruges til cykelsti.

Østersture – tur hvor man vader ud i vadehavet op plukker østers.

Varnæs Hoved – halvø i Lillebælt syd for Aabenraa med en særpræget natur.

Kveller – kaldes også salturt og bruges til bl.a. salater

Brødtorte – rugbrødslagkage med flødeskum og solbærsyltetøj

Østerssafari – vadetur ud i vadehavet hvor der opsamles/plukkes østers.

 

 

Kontakt - du kan kontakte Naturguiden på mail - klik her. 

eller tlf: +45 30 42 28 24.

 

 

Naturguider.dk • Ejsbølvej 23 • 6100 Haderslev

naturguider.dk